Phím tắt cho làm quảng cáo Facebook 2024

Tổng hợp các phím tắt dùng trong quảng cáo Facebook

Phím tắtMô tả
Option + 1Điều hướng đến chiến dịch.
Option + 2Điều hướng tới nhóm quảng cáo.
Option + 3Điều hướng đến quảng cáo.
Ctrl + YHãy xem biểu đồ thông tin chi tiết cho chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo đã chọn.
Ctrl + UMở công cụ chỉnh sửa cho chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo đã chọn.
Ctrl + IXem lịch sử hoạt động cho chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo đã chọn.
Ctrl + RXem lại tất cả thay đổi.
Ctrl + CSao chép các nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo đã chọn vào bộ nhớ tạm.
Ctrl + VDán các mục đã sao chép vào phần đang chọn.
Ctrl + DSao chép nhanh cho chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo đã chọn.
Ctrl + Shift + DMở hộp thoại trùng lặp cho các chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo đã chọn.
5/5 - (1 bình chọn)
×