Phần mềm xử lý hỉnh ảnh đa năng siêu tốt

Phan Mem Doi Dinh Dang Anh

Trong quá trình làm việc với website việc đổi dịnh dạng ảnh sao cho tốt, thay đổi kích thước ảnh hàng loạt cũng như đóng dấu ảnh là những thao tác thường xuyên sử dụng. Chọn lựa từ rất nhiều phần mềm miễn phí, Phú nhận thấy XnConvert ↗ là một lựa chọn tốt nhất … Đọc tiếp

×