Shortcode wordpress thông dụng cho SEO update 2024

Shortcode Wordpress Thong Dung Cho Seo Update 2024 2024 01 15 10

Trong quá trình làm SEO đôi khi bạn cần những nội dung sẽ tự động cập nhật theo thời gian thực để tăng CTR từ công cụ tìm kiếm cũng như sự tin tưởng của người dùng. Ví dụ như tiêu đề bạn đang đọc đã được tự động cập nhật năm hiện tại ([namhientai]) … Đọc tiếp

Tạo shortcode cho plugin Polylang 2024

Huong Dan Tao Shortcode Plugin Polylang

Trong bối cảnh của quá trình toàn cầu hóa ngày nay, việc sở hữu một trang web hỗ trợ nhiều ngôn ngữ không chỉ đóng vai trò như một phương tiện quan trọng giúp các doanh nghiệp mở rộng tầm ảnh hưởng của mình đến khách hàng trên toàn thế giới, mà còn là yếu … Đọc tiếp

×