Shortcode wordpress thông dụng cho SEO update 2024

Shortcode Wordpress Thong Dung Cho Seo Update 2024 2024 01 15 10

Trong quá trình làm SEO đôi khi bạn cần những nội dung sẽ tự động cập nhật theo thời gian thực để tăng CTR từ công cụ tìm kiếm cũng như sự tin tưởng của người dùng. Ví dụ như tiêu đề bạn đang đọc đã được tự động cập nhật năm hiện tại ([namhientai]) … Đọc tiếp

×