Hướng dẫn yêu cầu hoàn tiền trên App Store khi lỡ mua nhầm ứng dụng

Pham Phu 2024 05 01 8

Lỡ mua nhầm ứng dụng, bị trừ tiền vì quên hủy gia hạn các gói ứng dụng trên App Store là những vấn đề thường gặp với người dùng Iphone. Sau đây là hướng dẫn yêu cầu hoàn tiền trên App Store. Bước 1: Truy cập vào đường dẫn trang web Báo Cáo Sự Cố … Đọc tiếp

×