Giới Thiệu

Website Phạm Phú (www.pdl.vn) được lập ra với mục đích chia sẻ kênh thông tin liên hệ nhanh & giới thiệu các sản phẩm được thực hiện chính bởi Phú giúp công ty/ đối tác/ khách hàng có cái nhìn đánh giá sơ lượt về năng lực của Phú để đáp ứng các yêu cầu trước khi hợp tác làm việc.

Mọi thông tin trên đây hoàn toàn được biên soạn và cam kết chịu trách nhiệm bởi Phú và có thể được chỉnh sửa theo thời gian. Nên mọi việc trích dẫn sao chép cần phải thông qua Phú ở các kênh liên hệ hoặc form ở trang Liên Hệ & được xác nhận tối thiểu bằng email phu@pdl.vn trước khi được công khai.

Hiện tại pdl.vn là kênh thông tin chính thức & duy nhất Phú chia sẻ thông tin liên hệ của bạn thân, các kênh thông tin liên hệ khác ở dạng tương tự đều là không hợp lệ.

Xin cám ơn!