Giới thiệu Web Marketing

Web Marketing là gì?

Các hình thức web marketing

  • Quảng cáo hiển thị (Display Advertising) – Việc sử dụng quảng cáo biểu ngữ và các quảng cáo đồ họa khác để tiếp thị sản phẩm trực tuyến. 
  • Tiếp thị công cụ tìm kiếm (Search Engine Marketing) – Sử dụng công cụ tìm kiếm để giúp kết nối người dùng với các sản phẩm và dịch vụ mà họ quan tâm nhất. Các công ty có thể trả tiền để nhận được xếp hạng ưu đãi trong danh sách kết quả tìm kiếm. 
  • Tối ưu hóa Công cụ Tìm kiếm (Search Engine Optimization) – Một cách miễn phí và hữu cơ để các công ty cải thiện khả năng hiển thị của họ trên các công cụ tìm kiếm. 
  • Tiếp thị truyền thông xã hội (Social Media Marketing) – Sử dụng các trang web như Facebook và Twitter để kết nối với khách hàng. 
  • Email Marketing – Giao tiếp với khách hàng thông qua việc sử dụng các email được thiết kế cẩn thận. 
  • Tiếp thị giới thiệu (Referral Marketing) – Sử dụng các kênh internet để khuyến khích người tiêu dùng giới thiệu sản phẩm cho bạn bè và gia đình của họ. 
  • Tiếp thị liên kết (Affiliate Marketing) – Làm việc với các doanh nghiệp khác để giúp người tiêu dùng mua sắm sản phẩm trực tuyến dễ dàng hơn. 
  • Tiếp thị trong nước (Inbound Marketing) – Tăng cường giá trị của sự hiện diện trên web của công ty bằng cách thêm nội dung độc đáo như blog, trò chơi và video hướng dẫn. 
  • Tiếp thị video (Video Marketing) – Sử dụng video trên web cho các mục đích quảng cáo.

Xem thêm:  Behavioral Marketing (tiếp thị hành vi)

5/5 - (1 lượt đánh giá)