Chính Sách Bảo Mật

Chính Sách Bảo Mật Website pdl.vn cập nhật 05/2024

1. Giới Thiệu
Địa chỉ website của chúng tôi là: https://pdl.vn.

2. Bình Luận
Khi khách truy cập để lại bình luận trên website, chúng tôi thu thập dữ liệu hiển thị trong mẫu bình luận, cũng như địa chỉ IP và chuỗi đại diện người dùng trình duyệt của khách để hỗ trợ phát hiện spam.

Một chuỗi ẩn danh tạo ra từ địa chỉ email của bạn (còn gọi là hash) có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xem bạn có sử dụng dịch vụ này hay không. Chính sách bảo mật của dịch vụ Gravatar có thể xem tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi bình luận của bạn được chấp thuận, hình đại diện của bạn sẽ được hiển thị công khai trong phạm vi bình luận của bạn.

3. Hình Ảnh
Nếu bạn tải hình ảnh lên website, bạn nên tránh tải hình ảnh có chứa dữ liệu vị trí địa lý (GPS EXIF) đi kèm. Khách truy cập website có thể tải xuống và trích xuất dữ liệu vị trí từ hình ảnh trên website.

4. Cookies
Nếu bạn để lại bình luận trên website của chúng tôi, bạn có thể chọn lưu tên, địa chỉ email và website của mình trong cookies. Điều này nhằm mục đích tiện lợi để bạn không phải điền lại thông tin khi bạn bình luận lần nữa. Những cookies này sẽ tồn tại trong một năm.

Nếu bạn truy cập trang đăng nhập của chúng tôi, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định nếu trình duyệt của bạn chấp nhận cookies. Cookie này không chứa dữ liệu cá nhân và sẽ bị loại bỏ khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi cũng sẽ thiết lập nhiều cookies để lưu thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị màn hình của bạn. Cookies đăng nhập tồn tại trong hai ngày, và cookies tùy chọn màn hình tồn tại trong một năm. Nếu bạn chọn “Nhớ Tôi”, đăng nhập của bạn sẽ duy trì trong hai tuần. Nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản, cookies đăng nhập sẽ được loại bỏ.

Nếu bạn chỉnh sửa hoặc xuất bản một bài viết, một cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt của bạn. Cookie này không chứa dữ liệu cá nhân và chỉ chỉ ra ID bài viết mà bạn vừa chỉnh sửa. Nó hết hạn sau 1 ngày.

5. Nội Dung Nhúng từ Website Khác
Bài viết trên trang này có thể bao gồm nội dung nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung nhúng từ các website khác hoạt động chính xác như khi khách truy cập đã ghé thăm website khác.

Những website này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookies, nh

úng theo dõi bên thứ ba bổ sung, và giám sát tương tác của bạn với nội dung nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung nhúng nếu bạn có tài khoản và đang đăng nhập vào website đó.

6. Chia Sẻ Dữ Liệu của Bạn
Nếu bạn yêu cầu đặt lại mật khẩu, địa chỉ IP của bạn sẽ được bao gồm trong email đặt lại.

7. Thời Gian Lưu Trữ Dữ Liệu của Bạn
Nếu bạn để lại bình luận, bình luận và metadata của nó được lưu trữ vô thời hạn. Điều này giúp chúng tôi nhận biết và chấp thuận bất kỳ bình luận tiếp theo một cách tự động thay vì giữ chúng trong hàng đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên website của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất cứ lúc nào (trừ việc họ không thể thay đổi tên người dùng). Quản trị viên website cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

8. Quyền Lợi của Bạn Đối với Dữ Liệu của Bạn
Nếu bạn có tài khoản trên trang này, hoặc đã để lại bình luận, bạn có thể yêu cầu nhận một tập tin xuất khẩu dữ liệu cá nhân mà chúng tôi giữ về bạn, bao gồm bất kỳ dữ liệu nào bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có nghĩa vụ giữ cho mục đích hành chính, pháp lý, hoặc an ninh.

9. Điểm Đến của Dữ Liệu của Bạn
Bình luận của khách truy cập có thể được kiểm tra thông qua một dịch vụ phát hiện spam tự động.

×